top of page

התקנה של כרטיס רשת

 

לא לחבר את הכרטיס רשת למחשב לפני התקנת דרייבירים.
 

1. יש להכניס דיסק התקנה שהגיעה עם הכרטיס למחשב. במידה ואין במחשב כונן CD יש להוריד את הדרייבר מאתר התמיכה בכתובת support.dlink.co.il
 

2. נקבל חלון ראשוני של ההתקנה ונלחץ על Install.

 

3. במסך הבא נלחץ Next.

 

4. כעת נחבר את הכרטיס רשת למחשב לכניסת USB ונלחץ על Install.

5. אשף יבצע התקנת דרייברים.

6. בסוף ההתקנה נקבל חלון המודיע על סיום ההתקנה. נלחץ על Finish.

bottom of page