top of page

כיצד לשדרג את התוכנה של המצלמה?
 

לפני השידרוג יש לחבר את כבל רשת למצלמה.

1. יש להוריד את התוכנה האחרונה מתיקיית FTP. כדי לעבור לתיקייה יש ללחוץ כאן.
 

3. אחרי שהקובץ ירד יש לחלץ אותו מארכיון ZIP ולשים בשולחן העבודה.
 

4. ייש להיכנס לאתר של mydlink ולהיכנס עם שם משתמש וסיסמא. נקבל מסך הראשי של המצלמה ונבחר בלשונית Settings ונרדת עד לאפשרות Advanced Settings.

5. נתבקש להכניס שם משתמש וסיסמא. השם משתמש הוא admin והסיסמא היא הסיסמא שהוגדרה בעת התקנת המצלימה.

6. נקבל חלון של הגדרות מתקדמות ונבחר בלשונית Maintenance מלמעלה ו Firmware Upgrade מצד שמאל. נלחץ על Browse ונאתר את הקובץ שידרוג שהעברנו קודם לשולחן העבודה. נלחץעל כפתור Upload.

7. תהליך השידרוג יקח כ 2 דקות בסופו יהיה ניתן לסגור את כל החלונות ולחזור למסך הראשי של המצלמה.

 

 

bottom of page