top of page

הגדרת התקן כמרחיב טווח (Repeater)יש לזכור שההתקן יעבוד בצורה תקינה אך ורק במקום איפה שהקליטה המקורית הינה לא פחות מ 50%. יש לעבור עם מחשב נייד ולאתר את שקע החשמל הקרובה לאותה הנקודה בה הקליטה המקורית הינה 50% לפחות.

קיימות שתי אפשרויות להגדרה של המרחיב טווח.

אפשרות א' - הגדרה אוטומטית בעזרת כפתור WPS.

לפני הגדרה בשיטה זו יש לבדוק שהנתב שנמצא ברשותכם תומך בפונקציה WPS. בדרך כלל ניתן לזהות על גוף הנתב לחצן עם כיתוב WPS עליו או עם סימן של חצים. אם הלחצן הנ"ל קיים אז הנתב תומך ב WPS וניתן להמשיך בשיטה זו. אם לא מצאתם את הלחצן אז יש לעבור לשיטה השניה.

1.יש לחבר את DAP-1620 לשקע חשמל. האור על ההתקן צריך להדלק בצבע אדום ואז להפוך להיות כתום מהבהב.

2.יש ללחוץ על כפתור WPS על הנתב. בדרך כלל הכפתור הזה נמצא בצד של הנתב.

3.יש ללחוץ על הכפתור WPS על DAP-1620 עד שהמנורה מתחילה להבהב בצבע ירוק. אחרי שהמנורה התחילה להבהב בצבע ירוק יש לשחרר את הלחיצה. ההתקן יסתנכרן באופן אוטומטי עם הנתב ומנורה תדלק בצבע ירוק קבוע.

4.את פרטי הרשת המוגברת, שם וסיסמא, ניתן למצוא על הפתק שמגיע עם הערכה של DAP-1620. אם הפתק נאבד ניתן למצוא את אותם הפרטים על המדבקה בתחתית של DAP-1620.

אפשרות ב' - חיבור ידני.

1.יש לחבר את DAP-1620 לשקע חשמל. האור על ההתקן צריך להדלק בצבע אדום ואז להפוך להיות כתום מהבהב.

2.מהמחשב הנייד יש לסרוק רשתות אלחוטיות ולהתחבר לרשת של DAP-1620. את פרטי החיבור לרשת ניתן למצוא על הפתק שהגיע עם הערכה של ההתקן. במקרה והפתק נאבד ניתן למצוא את פרטי החיבור על התחתית של DAP-1620. בתמונה הבאה אנחנו מתחברים לרשת של DAP-1620 שנקראת: dlink-6DFC במקרה שלכם הרשת תקרא בשם אחר אך בתבנית דומה: למשל: dlink-140A.

3.אחרי שהחיבור הצליח יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולגלוש לכתובת 192.168.0.50. נקבל חלון של אשף התקנה מהירה נלחץ על NEXT.

4.נבחר אפשרות ראשונה Extend an existing wireless network.

5. ההתקן יסרוק רשתות אלחוטיות בטווח ויציג אותם בחלון. עלינו ללחוץ על הרשת שלנו שאנחנו רוצים להגביר. 

6. אם הרשת מאובטחת נקבל חלון בו אנחנו מתבקשים להכניס סיסמא לרשת האלחוטית שלנו. נלחץ על NEXT

7. במסך הבא נקבל אפשרות לשנות שם לרשת וסיסמה (מומלץ לא לשנות דבר) ונלחץ על NEXT

8.במסך הבא נקבל בקשה לשנות סיסמה לממשק ניהול של DAP-1620 (בכול כניסה הבאה DAP-1620 יבקש לרשום סיסמה זאת) ונלחץ על NEXT

9. נקבל חלון של סיכום הגדרות ואם הכול הוגדר על פי רצונינו נלחץ FINISH

8. נקבל חלון המודיע שההגדרות נשמרות. תהליך יקח כ 80 שניות.

9. נמתין לסיום ספירה ולאחר ספירה נבדוק שנורת POWER נדלקה בצבע ירוק יציב ונדלקו 3 פסי קליטה

bottom of page