top of page

הגדרת התקן כמרחיב טווח (Repeater)

 

1. לפני ההתקנה יש לשדרג את ההתקן עם הקשוחה המתאימה. ניתן להוריד את הקושחה ולראות כיצד לשדרג כאן.

 

bottom of page