top of page

התקנה ראשונית ויצירת חשבון ב mydlink
 

המדריך כתוב על דוגמא של iOS. תהליך ההתקנה ב Android זהה.


1. יש להיכנס לחנות אפליקציות להוריד אפליקציה בשם mydlink Baby.

2. אחרי ההורדה יש להפעיל את האפליקציה ולבחור Set Up New Camera.

3. במסך הבא נתבק לחבר את המצלמה לחשמל ונלחץ על Next.

4. במסך הבא נתבק לחכות עד שהאור PWR ידלק בצבע ירוק. כשזה קרה נלחץ על Next.

5. במסך הבא נתבק למצוא את הסיסמא לחיבור אלחוטי של המצלמה. את הסיסמא הזאת נצטרך בהמשך.

6. עכשיו נתבקש לצאת מאפליקציה ולעבור ל"הגדרות" - "רשת אלחוטית" ולהתחבר לרשת אלחוטית שהמצלמה משדרת. השם של הרשת יהיה בתבנית: myBabyCam-XXXX. ברגע שנתחבר לרשת האלחוטית אנחנו נתבקש להכניס סיסמא שהייתה בשלב הקודם. אחרי שהחיבור הצליח נחזור לאפליקציה ונלחץ על Next.

7. במסך הבא נתבקש לתת סיסמא לממשק של המצלמה. נתן סיסמא ונרשום אותה במקום בטוח ונלחץ על Next.

8. במסך הבא נתבקש לחבר את המצלמה לרשת האלחוטית שלנו. נבחר את הרשת האלחוטית ונכניס סיסמא לרשת האלחוטית. אחרי שעשינו זאת נלחץ על Connect.

9. במסך הבא נתבק להתחבר בחזרה לרשת אלחוטית שלנו דרך "הגדרות" - "רשת אלחוטית". אחרי שעשינו זאת נחזור לאפליקציה ונלחץ על Next.

10. במסך הבא נתבקש ליצור חשבון של mydlink. רצוי מאוד ליצור את החשבון. mydlink הינו שירות ענן חינמי אשר מאפשר להתחבר למצלמה באופן מרוחק בלי הגדרות מסובכות דרך פורטל mydlink.com או דרך האפליקציה. אחרי שהכנסנו את הפרטים נלחץ על Next.

11. במסך הבא נקבל הודעה על סיום ההתקנה ונלחץ על Finish.

12. נקבל את המסך הראשי של האפליציה עם המצלמה. בשביל לראות את המצלמה על מסך מלא נלחץ על המלבן ונקבל תונה על כל המסך.

bottom of page