top of page

כיצד להגדיר זיהוי לפי התנועה?
 

1. יש לפתוח את תוכנת D-View Cam ולהכנס עם שם משתמש admin וסיסמא שהגדרנו בעת התקנת התוכנה

2. במסך הראשי של התוכנה נלחץ על הכפתור ניהול אירועים.

3. נקבל חלון של ניהול אירועים בו נבחר את המצלמה ונוסיף אירוע.

4 . נבחר General Motion ונלחץ OK. 

5. נקבל חלון של הגדרת אזורי זיהוי תנועה. בעזרת עכבר נגדיר אזור או אזורים בהם המצלמה תזהה תנועה ותתחיל הקלטה. אחרי שהגדרנו את האזורים נלחץ על OK.

6. נחזור לחלון של ניהול אירועים ונלחץ על OK. 

7. בשביל שהמצלמה תתחיל לעבוד לפי זיהוי תנועה צריך להפעיל את זה דרך הפעלת אירועים. נעשה זאת על ידי הקשה על לחצן הפעלת אירועים ובחירת אפשרות Start monitor all.

bottom of page