מדריך התקנה לכרטיס רשת אלחוטי 

לא לחבר את הכרטיס רשת למחשב לפני התקנת דרייבר.
 

1. יש להכניס דיסק התקנה שהגיעה עם הכרטיס למחשב. במידה ואין במחשב כונן CD יש להוריד את הדרייבר מאתר התמיכה בכתובת support.dlink.co.il
 

2. נקבל חלון ראשוני של ההתקנה ונלחץ על Install.

 

3. נלחץ Agree.

 

4.נלחץ על Next.

5. נלחץ Next.

6. נבחר באפשרות שניה : No,just install the drivers.

ונלחץ על Next

7.נמתין עד שמחשב יסיים התקנת דרייבר

ונלחץ על Finish