הודעות חשובות

  • הנתב הינו פרוייקט של בזק כל התמיכה נעשת אך ורק דרך מוקד בזק.

DSL-225

הוראות הגדרה