top of page

דף ראשי - נתבים - DIR-879 - הגדרת הנתב לחיבור אינטרנט

הגדרת הנתב DIR-879 לחיבור אינטנרט

חיבורים פיזיים
יש לחבר את הנתב לחשמל ולהדליק על ידי לחיצה על הכפתור כיבוי/הדלקה שנמצא בצד אחורי של הנתב.

 

יש לחבר מחשב לאחת היציאות LAN בעזרת כבל רשת. בדוגמא שלנו נחבר את המחשב ליציאה מס' 1.

 

יש לחבר את מודם כבלים/בזק לפורט שנקרא Internet בצבע צהוב.

כניסה לממשק

יש לפתוח כל דפדפן אינטרנט שנמצא במחשב ולגלוש לכתובת של הנתב, 192.168.0.1.

נלחץ על START

 

נלחץ על YES

 

נלחץ על CONTINUE

 

נבחר Wired connection

ונלחץ על NEXT

נחבר סוג חיבור לאינטרנט :

1.אם תשתית שלנו הוט ללא חייגן נבחר Dynamic IPv4

2.אם תשתית שלנו בזק נבחר PPPoE

3.אם תשתית שלנו הוט עם חייגן נבחר L2TP+Dynamic IP

ונלחץ על NEXT

*איזה סוג תשתית יש לנו נוכל לבדוק מול ספק האינטרנט

אם בחרנו Dynamic IPv4 נלחץ על NEXT

אם בחרנו PPPoE

נמלא שם משתמש שקיבלנו מהספק תחת Username

נמלא סיסמה שקיבלנו מהספק תחת Password

ונלחץ על NEXT

 

אם בחרנו L2TP+Dynamic IP

נמלא שם משתמש שקיבלנו מהספק תחת Username

נמלא סיסמה שקיבלנו מהספק תחת Password

נמלא שם שרת הספק תחת VPN server address

ונלחץ על NEXT

*כול הפרטים אלו ניתן לקבל מספק האינטרנט

תחת Network name נרשום שם לרשת אלחוטית

תחת Password נרשום סיסמה לרשת אלחוטית

ונלחץ על NEXT

*שימו לב אלו פרטים עבור רשת אלחוטית בתדר 2.4GHz

תחת Network name נרשום שם לרשת אלחוטית

תחת Password נרשום סיסמה לרשת אלחוטית

ונלחץ על NEXT

*שימו לב אלו פרטים עבור רשת אלחוטית בתדר 5GHz

לכן שם לרשת צריך להיות שונה משם לרשת אלחוטית 2.4GHz

ונלחץ על NEXT

נלחץ על NEXT

נלחץ על NEXT

תחת Password נרשום סיסמה לממשק של הנתב

לדוגמה 12345678 ונלחץ על NEXT

(בכול כניסה הבאה לנתב תחת Login נרשום admin

ותחת Password נרשום 12345678)

נקבל מסך סיכום הגדרות. נבדוק את הנתונים שהכנסנו.

 

נלחץ על Apply.

נמתין עד שנתב ישמור הגדרת ויעשה הפעלה מחדש

 נלחץ על Next

נתב יעשה בדיקת זמינות ובדיקת חיבור לאינטרנט

אם הכול הוגדר נכון נקבל חלון שאינטרנט מוכן לשימוש

אם נקבל הודעת שגיאה , יש לבדוק מול ספק האינטרנט פרטי חיבור לאינטרנט (שם משתמש וסיסמה)

ונגדיר נתב מחדש

bottom of page