top of page

שידרוג תוכנה

 

חשוב! לא לשדרג את הנתב מהמחשב המחובר לנתב בצורה האלחוטית. פעולה כזו יכולה לגרום נזק בלתי הפיך לנתב.
יש לבצע פעולת שידרוג אך ורק מהמחשב שהוא מחובר לנתב בצורה קוית.
אין לנתק את הנתב מחשמל או מכבל רשת במהלך של השידרוג. הדבר עלול לפגוע בנתב ולא יכוסה על ידי האחריות היצרן.


1. יש להוריד את הקושחה המתאימה לשולחן העבודה.

להורדת קושחה לנתב DIR-655 גירסאת חומרה A* לחץ כאן.
להורדת קושחה לנתב DIR-655 גירסאת חומרה B* לחץ כאן.

*על מנת לבדוק את הגירסאת חומרה של הנתב לחץ כאן.

2. יש לפתוח את הדפדפן האינטרנט ולהכניס את הכתובת 192.168.0.1.
3. יתקבל חלון של שם משתמש וסיסמא. בשם המשתמש יש להכניס admin ואת הסיסמא נשאיר ריקה ונלחץ על LOGIN.
4. לוחצים מלמעלה על Tools ומשמאל נבחר ב -Firmware.
5. בחלק האמצעי של המסך נלחץ על Browse ,מאתרים את הקובץ ששמרנו על שולחן העבודה ולוחצים על Open.
6. לוחצים על Upgrade.
7. הנתב יעשה ריסטרט באופן אוטומטי.

bottom of page