top of page

הגדרת הנתב בתשתית כבלים עם חייגן

יש להשאיר את דף אינטרנט זה פתוח במהלך ההתקנה.


1. יש לחבר את המודם לנתב לכניסה שנקראת Internet באמצעות כבל רשת תקני.

את המחשב צריך לחבר לכניסה מספר 1באמצעות כבל רשת נוסף.

 

לפני ההתקנה יש לוודא שיש ברשותכם שם המשתמש, סיסמא והשרת של הספק האינטרנט. אם אחד הדברים חסרים יש להתקשר לספק האינטרנט ולברר אותם.

 

 

2. יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולהכניס כתובת 192.168.0.1 בשורת כתובת וללחוץ על מקש Enter

שימו לב! לנתב זה קיימות שתי גירסאות תוכנה, ממשק אפור וממשק לבן. לחצו על התמונה של הממשק שמופיע אצלכם והמשיכו עם ההוראות.

bottom of page