top of page

הגדרת אבטחה אלחוטית

הערה: מומלץ לבצע הגדרות בנתב ממחשב המחובר לראוטר באופן קווי בעזרת כבל רשת RJ-45, וזאת על מנת למנוע התנתקות מרשת אלחוטית לאחר שינוי הפרמטרים.

יש לפתוח דפדפן (Internet Explorer, Mozilla) ולגלוש לכתובת http://192.168.0.1

שימו לב! לנתב זה קיימות שתי גירסאות תוכנה, ממשק אפור וממשק לבן. לחצו על התמונה של הממשק שמופיע אצלכם והמשיכו עם ההוראות.

bottom of page