top of page

הגדרת הנתב בתשתית של בזק

 

יש להשאיר את הדף אינטרנט זה פתוח במהלך ההתקנה.


1. יש לחבר את המודם לנתב לכניסה שנקראת Internet באמצעות כבל רשת תקני.

את המחשב צריך לחבר לכניסה מספר 1 באמצעות כבל רשת נוסף.

 

לפני הגדרת הנתב יש לוודא שיש ברשותכם שם משתמש וסיסמא. במקרה שהפרטים או אחד הפרטים חסרים יש ליצור קשר עם הספק-אינטרנט ולקבל את הפרטים אלו.

2. יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולהכניס כתובת 192.168.0.1 בשורת כתובת וללחוץ על מקש Enter

שימו לב! לנתב זה קיימות שתי גירסאות תוכנה, ממשק אפור וממשק לבן. לחצו על התמונה של הממשק שמופיע אצלכם והמשיכו עם ההוראות.

bottom of page