הגדרת ההתקן COVR-2202 דרך מחשב

1. יש לחבר יחידת A לחשמל, למחשב בעזרת כבל רשת לכניסה 2, גם למודם או נתב

בעזרת כבל רשת לכניסה 1

* יחידה נוספות לחבר לחשמל בלבד

*ניתן להגדיר גם דרך חיבור אלחוטי

לשם כך יש להתחבר לרשת אלחוטית שמופיע

תחת כרטיס התקנה QUICK INSTALL CARD

אם הסיסמה שמופיע באותו כרטיס

 

2. יש לגלוש דרך דפדפן לכתובת: http://covr.local

 

Capture.PNG
Capture1.PNG
Capture2.PNG
Capture3.PNG
Capture4.PNG
Capture5.PNG
Capture6.PNG

3. נלחץ על Agree .

4. נלחץ על NEXT

5. נשנה שם לרשת אלחוטית תחת COVR WI-FI Network Name

נשנה סיסמה תחת COVR WI-FI Password

ונלחץ Next

6. נשנה סיסמה לממשק ניהול של המכשיר

7. נלחץ על Next

8.נלחץ על Next

9. נלחץ על Next

Capture7.PNG

10. נמתין לסיום ספירה לאחור

סיום הגדרה.