top of page

הגדרת התקן כנקודת גישה (Access Point)
 

לפני ההגדרה מומלץ לאפס את ההתקן על ידי לחיצה ארוכה של 10 שניות על הכפתור Reset שנמצא בחלקו האחורי של ההתקן.

1. יש לחבר את DAP-1360 לחשמל ולמחשב. את החיבור למחשב יש לבצע עם כבל רשת שסופק עם החבילה. את הכבל יש לחבר בין כניסה LAN שנמצאת בחלק האחורי DAP-1360 לבין כרטיס רשת של המחשב.

2. אחרי החיבור יש לתת כתובת IP ידנית לכרטיס הרשת של המחשב. כיצד עושים זאת ניתן לראות כאן.

3. אחרי שנתתנו כתובת ידנית למחשב נוכל לגשת לממשק של DAP-1360. יש לפתוח דפדפן אינטרנט כמו FireFox או Internet Explorer ולגשת לכתובת 192.168.0.50

4. נקבל מסך ראשוני בו נתבקש להכניס סיסמא לממשק ניהול של נקודת גישה. כברירת מחדל נכניס admin ונלחץ על Save.

5. במסך הבא נלחץ על Wirelss network settings wizard.

6. במסך הבא נבחר את האןפציה הראשונה Access Point ונלחץ על Next.

7. במסך הבא נתבק להכניס שם לרשת האלחוטית שנקודת גישה תשדר. נכניס שם (במקרה שלנו השארנו את השם בלי שינוי) ונלחץ על Next.

8. במסך הבא נבחר את האפשרות Protected בשדה הראשון וכניס סיסמא (8 תוים לפחות) ונלחץ על Next.

9. נקבל מסך מסכם הגדרות. נבדוק אותם ונלחץ על Apply.

10. נקבל חלון בו ההתקן יבקש לשמור הגדרות אחרי הפעלה מחדש. נלחץ על OK.

11. ההתקן יבצע הפעלה מחדש (בערך כדקה וחצי) ויחזור לאותו החלון בו היינו מקודם.
 

12. כרגע ניתן לנתק את DAP-1360 ממחשב ולחבר אותו למתג, נתב או התקן אחר.

bottom of page