top of page

שידרוג תוכנה

 

חשוב! לא לשדרג את הנתב מהמחשב המחובר לנתב בצורה האלחוטית. פעולה כזו יכולה לגרום נזק בלתי הפיך לנתב.
יש לבצע פעולת שידרוג אך ורק מהמחשב שהוא מחובר לנתב בצורה קוית.
אין לנתק את הנתב מחשמל או מכבל רשת במהלך של השידרוג. הדבר עלול לפגוע בנתב ולא יכוסה על ידי האחריות היצרן.

 

יש לבחור את גירסאת החומרה המתאימה מתוך ספריית FTP ולהוריד את הקושחה העדכנית לשולחן העבודה.

אם אינך יודע מה היא גירסאת החומרה של הנתב שלך לחץ כאן להסבר.

כדי לעבור לספריית FTP ממנה ניתן להוריד קושחה יש ללחוץ כאן.

1. יש לגשת לממשק של הנתב.
לצורך זה נפתח דפדפן אינטרנט כמו Internet Explorer או Firefox. ונקיש בשורת כתובת כתובת של הנתב: 192.168.0.1.

2. נקבל חלון של גישה לממשק של נתב. בשם המשתמש נכניס admin ובסיסמא נכניס את הסיסמא שהגדרנו לממשק ניהול של הנתב.

3. נקבל חלון ראשי. נמצא את השורה Firmware version ונלחץ על המספרים הצהובים שמופעים ממול. (ראה בתמונה. לחץ כדי להגדיל).

4. נקבל חלון של העלאת קובץ קושחה. נלחץ על Browse ונאתר את הקובץ הקושחה ששמרנו במחשב האישי ולחץ על כפתור Update בחלק התחתון ש/ל החלון.

תהליך עידכון קושחה לוקח כמה דקות שבסופו נקבל את המסך הראשי של ממשק הנתב.

bottom of page