top of page

שידרוג תוכנה

 

חשוב! לא לשדרג את הנתב מהמחשב המחובר לנתב בצורה האלחוטית. פעולה כזו יכולה לגרום נזק בלתי הפיך לנתב.
יש לבצע פעולת שידרוג אך ורק מהמחשב שהוא מחובר לנתב בצורה קוית.
אין לנתק את הנתב מחשמל או מכבל רשת במהלך של השידרוג. הדבר עלול לפגוע בנתב ולא יכוסה על ידי האחריות היצרן.

 

יש לבחור את גירסאת החומרה המתאימה מתוך ספריית FTP ולהוריד את הקושחה העדכנית לשולחן העבודה.

אם אינך יודע מה היא גירסאת החומרה של הנתב שלך לחץ כאן להסבר.

כדי לעבור לספריית FTP ממנה ניתן להוריד קושחה יש ללחוץ כאן.

2. נקבל חלון של גישה לממשק של נתב. בשם המשתמש נכניס admin ובסיסמא נכניס את הסיסמא שהגדרנו לממשק ניהול של הנתב.

3. נקבל חלון ראשי. נמצא את השורה System מצד שמאל נלחץ על Firmware Upgrade. נלחץ על Browse ונבחר את הקובץ הקושחה ממשרנו על שולחן העבודה.

תהליך עידכון קושחה לוקח כמה דקות שבסופו נקבל את המסך הראשי של ממשק הנתב.

bottom of page